Category Archives for "Ammattikorkeakoulu"

Ammattikorkeakoulu – väylä tulevaisuuteen

Ammattikorkeakoulu on hyvä valinta, kun haluaa panostaa tulevaisuuteen ja opiskella itselleen uuden ammatin. Ammattikorkeakoulun opetus tunnetaan käytännönläheisenä mutta syvällisenä asiantuntijakoulutuksena. Vaihtoehtoja on tarjolla paljon ja hyvä onkin ensin itselle kirkastaa se, mistä alasta on kiinnostunut. Opetustoiminnan lisäksi ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä työelämän ja kansainvälisten opinahjojen kanssa. Myös start up -yhteistyö on lisääntynyt viime vuosina, mikä onkin hyvä asia, sillä Suomi tarvitsee yhä enemmän myös nuoria yrittäjiä. Esimerkiksi Lahden alueella elinkeinoelämä kasvaa ja siten myös ammattikorkeakoulun toimintaan panostetaan entistä enemmän. Toisaalta myös sijainti on keskeinen Etelä-Suomessa ja yhteistyöverkostoja voidaan ulottaa laajalti. Ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoille ja yrityksille paljon mahdollisuuksia tulevaisuuden kehittyvää työelämää silmällä pitäen.

Kaupallisella ja teknisellä koulutuksella laaja-alaiset mahdollisuudet töihin

Ammattikorkeakoulu alat vaihtelevat hyvin paljon ja valikoimasta varmasti löytyykin jokaiselle jotain. Suosittuja aloja ovat kaupallinen ja matkailualan koulutus, ja ne tarjoavatkin hyvät mahdollisuudet erilaisiin työtehtäviin. Toisaalta myös teknillinen ala on hyvin suosittu ja tarjoaa paljon vaihtoehtoja. Toisaalta jos luovemmat alat kiinnostavat, niin muotoilun ja median alueelta löytyy myös kiinnostavia koulutuskokonaisuuksia. Toisaalta jos hyvinvointi kiinnostaa, niin myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksista löytyy lukuisia vaihtoehtoja. Vaikka työelämän muutos onkin nykyään suurta, niin myös koulutusten sisältö kehittyy koko ajan ja näiden alojen asiantuntijoille riittää myös tulevaisuudessa työmahdollisuuksia. Lisäksi myös yrittäjyys on yksi vaihtoehto, johon tarjotaan myös koulutusta ja eväitä, joilla voi menestyä tulevaisuuden yritysmaailmassa.

Niin kaupallinen kuin tekninenkin koulutus ovat hyviä vaihtoehtoja, jos alat vain kiinnostavat. Kummankin alan sisällä on myös paljon vaihtoehtoja, joista voi valita itselle sopivimman suuntautumisvaihtoehdon. Kaupallisella alalla voi erikoistua esimerkiksi kansainväliseen kauppaan, taloushallintoon, logistiikkaan tai markkinointiin. Toisaalta teknisellä alalla on myös paljon vaihtoehtoja erikoistumisen suhteen. Erikoistua voi vaikkapa kone- tai puutekniikkaan, tietoliikenteeseen tai energia-alaan. Toisaalta perustutkinnon jälkeen on mahdollista myös jatkaa opintoja ylemmän ammattikorkeakoulun opintoihin, jos intoa vain riittää. Opiskella voi myös avoimessa ammattikorkeakoulussa esimerkiksi töiden ohella. Avoimen ammattikorkeakoulun väylän kautta on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi. Tämä onkin hyvä keino testata kiinnostuksen kohteita, jos ei ole täysin varma siitä, mitä alaa haluaa opiskella.

Muotoiluala sekä sosiaali- ja terveysala tarjoavat myös hyviä mahdollisuuksia

Jos ihmisläheisemmät tai taiteellisemmat alueet kiinnostavat, niin vaihtoehtoja on myös monia. Muotoilun alalla voi opiskella esimerkiksi visuaalista viestintää, teollista muotoilua ja brändimuotoilua, sisustusarkkitehtuuria tai nykypäivänä suosittua palvelumuotoilua. Myös sosiaali- ja terveysalalla on paljon vaihtelua. Opiskella voi esimerkiksi sairaanhoitajaksi, fysioterapeutiksi tai sosionomiksi. Myös kansainvälisiä opiskelumahdollisuuksia on tarjolla. Näilläkin alueilla opintoja voi myös jatkaa jatko-opintoihin, ja näiden alueiden osaajille on tulevaisuudessa varmasti kysyntää. Opintokokonaisuuksia kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin nykypäivän vaatimuksia. Mikä onkaan seuraava suosittu palvelumuotoilun trendi? Väestö myös tulee ikääntymään ja siten on ilmeistä, että myös sosiaali- ja terveysalan tekijöille riittää kysyntää myös jatkossa. Tekoälyllä ja roboteilla ei voi korvata kaikkea ihmisläheistä työtä, mutta niitä voidaan toki käyttää joidenkin tehtävien sujuvoittamiseen.

Ammattikorkeakoulutus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia syventää omaa osaamista. Vaihtoehtoja on monia ja siten onkin tärkeää valita koulutusalue sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa. Toki tulevaisuuden näkymiäkin on hyvä pohtia valintaa tehtäessä. Tämä auttaa tarkentamaan myös omia päämääriä. On tavoitteena sitten palkkatyö tai yrittäjyys, niin ammattikorkeakoulu tarjoaa hyviä koulutusmahdollisuuksia laaja-alaisesti. Toisaalta yrityksille ja opiskelijoille se tarjoaa myös yhteistyömahdollisuuksia työstää innovaatioita sekä tukea yrittäjyyden ja työelämän polulla. Ammattikorkeakoulut tunnetaan käytännönläheisestä koulutuksesta ja yhteistyöstä yritysten kanssa. Tämä onkin hyvä lähtökohta myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja mikä tärkeää, myös kansainvälisyys huomioidaan hyvin kaikessa tekemisessä. Maailma on muuttumassa yhä enemmän yhdeksi isoksi markkina-alueeksi, joten tämä on tärkeä huomioida opiskeluita ja tulevaisuuden urapolkuja mietittäessä.