Category Archives for "Opiskelutekniikka"

Opiskelutekniikka

Jokaisella yksilöllä on omat tapansa opiskella, eikä olekaan olemassa yhtään ainutta oikeaa opiskelutekniikkaa. Opiskelutekniikoista puhuttaessa tarkoitetaan usein erilaisia tekniikoita, kuten muistiinpanotekniikoita ja ymmärtävää lukemista. Kun opiskellaan, on tärkeää pitää huolta siitä, ettei ympärillä ole häiriötekijöitä, jotka rajoittaisivat oppimista ja huonontaisivat muistamista.

Muistiinpanot

tehokas opiskelutekniikka sisältää runsaasti muistiinpanoja. Muistiinpanojen avulla asiat jäävät paremmin mieleen ja niistä voi helposti kerrata kaikki tärkeimmät asiat. Erilaisia muistiinpanoja ovat mind map, ranskalaiset viivat, tehostevärien käyttäminen tekstissä sekä esimerkiksi marginaaliin tehdyt merkinnät. Hyvät muistiinpanot sisältävät kaikki keskeiset asiat, joita voidaan kysyä myös kokeissa. Niiden avulla kokonaisuuksien hahmottaminen onnistuu myös paremmin. Muistiinpanot ovatkin jokaisen opiskelijan tärkein apu uusia asioita oppiessa.

Muistiinpanoissa kielen oikeellisuus ja kirjoitusvirheet eivät ole keskeisessä roolissa. Sanoja voi myös lyhentää, kunhan itse vain muistaa, mitä milläkin asialla tarkoittaa. Muistiinpanojen onkin tutkitusti todistettu olevan avain parempiin oppimistuloksiin ja opiskelumenestykseen.

Kirjallisuuden merkitys

Oppikirjojen ja muunkin kirjallisuuden lukeminen on yksi opiskelun tärkeimmistä osa-alueista. Oman alan kirjallisuuden ja artikkeleiden lukeminen on aina myös opiskelua ja esimerkiksi uusien termien oppimista. Lukemisen tarkoituksena on kehittää ajattelua ja tuoda uusia ideoita, tietoa ja kiinnekohtia ajatteluun. Kirjallisuutta lukiessa on myös hyvä pohtia omia ennakkokäsityksiään ja sitä, voisiko niitä muuttaa jollakin tapaa.

Tenttiin valmistautumisessa kannattaa hyödyntää niin muistiinpanoja kuin kirjallisuuttakin. Tenttikirjoja ei tarvitse lukea läpi kokonaisuudessaan, vaan kirjoista tulisi poimia tärkeimmät kohdat.