Opiskelu

Sanotaan, että opiskelu kannattaa aina. Onkin totta, että opiskelemalla voi haastaa itsensä mutta myös syventää omaa osaamista ja hankkia jopa uuden ammatin. Opiskella voi moneen tarkoitukseen, ja se on mahdollista minkä ikäisenä tahansa. Nykyään moni vaihtaa keski-ikäisenä ammattiakin, kun kokee, että haluaa tehdä työkseen jotain merkityksellisempää, itseä kiinnostavaa tai muista syistä vaihtaa ammatillista suuntautumistaan. Myös oppilaitokset tarjoavat joustavasti erilaisia vaihtoehtoja opiskeluun. Opiskella voi avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, käydä kansalaisopiston yksittäisillä kursseilla tai opiskella virallisissa oppilaitoksissa tutkintoa. Myös työpaikat, järjestöt ja muut tahot tarjoavat paljon vaihtoehtoja, joista valita.

Opiskelu laajentaa omaa ajattelua ja työmahdollisuuksia

Opiskella voi nykypäivänä hyvin monenlaisia aineita. Kun oman kiinnostuksen alueen löytää, on myös vaihtoehtoisia tapoja opiskella useita. Opiskelu voi olla päätoimista tai osa-aikaista. Jos päätyy opiskelemaan päätoimisesti, on mietittävä myös taloudellista puolta. Opintotuki mahdollistaa opiskelun päätoimisesti tai ainakin tukee sitä. Toki myös muita rahoituskeinoja monesti tarvitaan, jotta elämisen kustannukset voidaan oikeasti kattaa. Aikuisille suunnattu aikuisopintotuki on myöskin erinomainen vaihtoehto, jos työvuosia on jo takana ja haluaa pitää tauon työelämästä. Tällöin on mahdollista hakea uusia oppeja, joiden avulla voi omaa työuraa jopa jatkaa hieman uudenlaisissa tehtävissä.

Tyypillisesti opintotuki on opiskelijoille yksi tulonlähde. Opintotuen suuruus riippuu iästä sekä koulun tyypistä. Tyypillisesti opintotuki on noin 250 euroa. Lisäksi opiskelija voi hakea asumistukea ja viimeisenä oljenkortena toimeentulotukea. Opintotuki ei välttämättä ole riittävä elämiseen ainakaan pääkaupunkiseudulla. Täten moni opiskelija saakin rahoitusta joko vanhemmiltaan tai muilta sukulaisilta. Toisaalta moni opiskelija käy myös töissä ja rahoittaa siten elämistään. Töissäkäyminen on toisaalta myös erinomainen tapa hankkia työkokemusta, jos työ on oman opiskelun alueella. Parhaimmillaan opiskeluiden aikainen työpaikka voi johtaa jopa vakituiseen työsuhteeseen tai ensimmäiseen työpaikkaan tutkintoon valmistumisen jälkeen.

Opintotukea varten vaaditaan edistymistä opinnoissa

Opintotukikuukaudet tarjoavat siis niin sanottua perusturvaa elämiseen opiskeluiden aikana. Opintotukikuukausien määrä on rajoitettu ja toisaalta noina kuukausina on myös tulorajat, joiden yli tulot eivät saa nousta. Jos työtulot ylittävät tämän rajan, tyypillisesti opintotuen määrää rajoitetaan. Asia onkin hyvä tarkistaa etukäteen, ettei se tule yllätyksenä. Jotta opintotukea voidaan maksaa, vaaditaan myös edistymistä opiskeluissa. Lähtökohtaisesti oletuksena on, että korkeakouluopiskelijat suorittavat riittävästi opintoja opintotukikuukausien aikana. Kela valvoo opintojen edistymistä, ja tarvittaessa se voi lopettaa tai muuttaa opintotukiajan määräaikaiseksi, jos opinnot eivät edisty riittävästi. Joissakin tilanteissa tukea voidaan myös periä takaisin.

Enimmäistukiaikaan vaikuttaa opintojen laajuus sekä milloin ensimmäiset opinnot on aloittanut. Jäljellä olevien opintotukikuukausien määrän voi tarkistaa Kelasta. Tämä onkin hyvä tehdä varsinkin, jos aiemmin on jo opintoja suorittanut. Kaiken kaikkiaan opintotuki mahdollistaa päätoimisen opiskelun, ja se on hyvä keino tukea opiskelua ja oman osaamisen kehittämistä. Nykyään työmarkkinoilla osaamisen tarve vaihtelee ja siten tarpeita ammatillisten taitojen päivittämiseen tulee yhä useammin. Toisaalta myös omat kiinnostuksen kohteet voivat vaihdella. Täten opintotuki ja aikuisopintotuki ovat erinomaisia vaihtoehtoja niin nuoremmille kuin kokeneemmillekin opiskelijoille. Opintovapaa on yhä suositumpaa nykyään myös aikuisten keskuudessa.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: